همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۴۳ مورد.
نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)

نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)

از ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸

کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)

کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)

از ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ دی ۱۳۹۸

اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد

اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)

آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)

از ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۸

ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸