همایش ها و دوره ها


نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۹۳ مورد.
جیره نویسی پیشرفته آبزیان

جیره نویسی پیشرفته آبزیان

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

آموزش نرم افزار  Aquachem

آموزش نرم افزار Aquachem

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

اصول نگارش یافته های علمی

اصول نگارش یافته های علمی

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

Endnote آموزش و کاربرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات علمی

Endnote آموزش و کاربرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات علمی

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

تکنیک های مختلف تهیه مقاطع سلولی و بافت

تکنیک های مختلف تهیه مقاطع سلولی و بافت

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

کار با نرم افزار های پیشگویی ساختار دوم  و سوم پروتئین

کار با نرم افزار های پیشگویی ساختار دوم و سوم پروتئین

از ۲۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۰

معرفی روش ها و تجهیزات مقابله با آلودگی نفت در دریا

معرفی روش ها و تجهیزات مقابله با آلودگی نفت در دریا

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰