همایش ها و دوره ها


نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱کارگاه آموزشی پیشرفته مدیریت منابع علمی۲۴ آذر ۱۳۹۹۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۲دکتر فواد بوعذارمشاهده
۲آموزش جعبه ابزار سیمبولیک در متلب۲۴ آذر ۱۳۹۹۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۹دکتر نسیم آل علیمشاهده
۳امنیت سازمانی در فضای سایبری۲۳ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۶دکتر محمد اسماعیل دوستمشاهده
۴آشنایی با سیستم های مهاربندی در سازه های فراساحلی۲۲ آذر ۱۳۹۹۲۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۵دکتر رضا شمسیمشاهده
۵آشنایی با روش تحقیق کیفی۲۵ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۹مجتبی عباسپورمشاهده
۶کار با داده های سری زمانی و پانل در برآورد رگرسیون ها در مطالعات اقتصادی۲۷ آذر ۱۳۹۹۲۷ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۷دکتر فاطمه حسین پورمشاهده
۷کارگاه آموزش نرم افزار aquachem۲۶ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۵دکتر صدیقه بطالبلوییمشاهده
۸نمونه برداری زیست محیطی از محیط های آب، خاک،رسوب؛ آماده سازی نمونه۲۵ آذر ۱۳۹۹۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۳دکتر صدیقه بطالبلوییمشاهده
۹مقاله نویسی در رشته های منابع طبیعی۲۶ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۱۰جیره نویسی آبزیان- ۴۲۲ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۶دکتر حمید محمدی آزرممشاهده
۱۱آشنایی با اصول محلول سازی در آزمایشگاه۲۷ آذر ۱۳۹۹۲۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۲دکتر آرش لرکیمشاهده
۱۲آشنایی با داده پایگاه antiSMASH (نرم افزار پیشگویی متابولیتهای ثانویه و کلاسترهای ژنی در ژنوم باکتریها)۲۶ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۰دکتر سهیلا مطرودیمشاهده
۱۳آشنایی با نرم افزار GelAnalyzer جهت سنجش وزن مولکولی باندها۲۶ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۷دکتر محمدعلی سالاری علی آبادیمشاهده
۱۴بررسی تکنیک های مختلف هیستوشیمی و کاربرد در علوم زیستی۲۵ آذر ۱۳۹۹۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۲دکتر رحیم عبدیمشاهده
۱۵کارگاه آموزشی روشهای تحقیق۲۵ آذر ۱۳۹۹۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۰دکتر فواد بوعذارمشاهده
۱۶آشنایی و طرز کار با انواع میکروسکوپ الکترونی۲۴ آذر ۱۳۹۹۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۴دکتر رحیم عبدیمشاهده
۱۷کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی۲۴ آذر ۱۳۹۹۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۰دکتر آرش لرکیمشاهده
۱۸کارگاه آموزش EndNote و کاربرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات علمی۲۳ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۲دکتر محمدعلی سالاری علی آبادیمشاهده
۱۹کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی۲۳ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۸دکتر فواد بوعذارمشاهده
۲۰آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA۲۲ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۷دکتر سهیلا مطرودیمشاهده
۲۱نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)۳۰ آذر ۱۳۹۸۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۱دکتر فواد بوعذارمشاهده
۲۲کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)۰۳ دی ۱۳۹۸۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۸دکتر فواد بوعذارمشاهده
۲۳جدول داده - ستانده در سطح مناطق و کاربردهای آن ( دو منطقه ای و چند منطقه ای)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۰دکتر فرهاد ترحمیمشاهده
۲۴اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۶دکتر قاسم نجفی کاج آبادمشاهده
۲۵آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)۱۹ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر کمال غانمیمشاهده
۲۶ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر حکیمه امانی پورمشاهده
۲۷کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۲۸اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۲۹کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۳۰اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده