همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)۳۰ آذر ۱۳۹۸۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۱دکتر فواد بوعذارمشاهده
۲کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)۰۳ دی ۱۳۹۸۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۸دکتر فواد بوعذارمشاهده
۳جدول داده - ستانده در سطح مناطق و کاربردهای آن ( دو منطقه ای و چند منطقه ای)۲۵ آذر ۱۳۹۸نا محدوددکتر فرهاد ترحمیثبت نام
۴اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۶دکتر قاسم نجفی کاج آبادمشاهده
۵آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)۱۹ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر کمال غانمیمشاهده
۶ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر حکیمه امانی پورمشاهده
۷کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۸اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۹کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۱۰اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۱۱کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر هیوا علمی زادهمشاهده
۱۲ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر حکیمه امانی پورمشاهده
۱۳مقاله نویسی۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر حکیمه امانی پورمشاهده
۱۴نمونه برداری زیست محیطی از محیط های آب، خاک،رسوب؛ آماده سازی نمونه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر صدیقه بطالبلوییمشاهده
۱۵آموزش نرم افزار aquachem(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر صدیقه بطالبلوییمشاهده
۱۶آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر رضا شمسیمشاهده
۱۷آشنایی با نرم افزار MATLAB۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰مهندس وحید زارعیمشاهده
۱۸آشنایی با حلقه C(x)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر سوسن افروزمشاهده
۱۹کنترل پایداری طولی شناورهای تندرو۲۳ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر مهران منصوریمشاهده
۲۰آشنایی با نرم افزار طراحی سامانه های لوله کشی در کشتی۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰مهندس مصطفی جعفر زادهمشاهده
۲۱بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰مهندس حسام الدین روانبخشمشاهده
۲۲بررسی روش های گوناگون تولید شبکه در دینامیک سیالات محاسباتی۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتراحمد حاجیوندمشاهده
۲۳نقش آنتی اکسیدن ها در ورزش۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰سرکار خانم افتخار محمدیمشاهده
۲۴بررسی نقش و جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۲۳ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰آقای امامنت بهبهانیمشاهده
۲۵آموزش شبیه سازی پویا با استفاده از نرم افزار ایویوز۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر سحر معتمدیمشاهده
۲۶آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر فاطمه حسین پورمشاهده
۲۷بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی۲۳ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر همایون یوسفیمشاهده
۲۸آشنایی با اصول نمونه برداری۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰آقای لفته پورمشاهده
۲۹ریشه یابی اسامی در تاکسونومی جانوری(مقطع کارشناسی )۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر بابک دوست شناسمشاهده
۳۰آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آرش لرکیمشاهده