همایش ها و دوره ها


نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۶۳ مورد.
آشنایی با نرم افزار  GelAnalyzer جهت سنجش وزن مولکولی باندها

آشنایی با نرم افزار GelAnalyzer جهت سنجش وزن مولکولی باندها

از ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۹

بررسی تکنیک های مختلف هیستوشیمی و کاربرد در علوم زیستی

بررسی تکنیک های مختلف هیستوشیمی و کاربرد در علوم زیستی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی روشهای تحقیق

کارگاه آموزشی روشهای تحقیق

از ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آشنایی و طرز کار با انواع میکروسکوپ الکترونی

آشنایی و طرز کار با انواع میکروسکوپ الکترونی

از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی

کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی

از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی

از ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA

آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA

از ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹

نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)

نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)

از ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸

کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)

کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)

از ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ دی ۱۳۹۸

اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد

اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸