همایش ها و دوره ها


نمایش ۲۵ تا ۳۶ مورد از کل ۶۳ مورد.
آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)

آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)

از ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۸

ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

مقاله نویسی

مقاله نویسی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آموزش نرم افزار aquachem(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

آموزش نرم افزار aquachem(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی

آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸