همایش ها و دوره ها


نمایش ۳۷ تا ۴۸ مورد از کل ۶۳ مورد.
آشنایی با نرم افزار MATLAB

آشنایی با نرم افزار MATLAB

از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با حلقه C(x)

آشنایی با حلقه C(x)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

کنترل پایداری طولی شناورهای تندرو

کنترل پایداری طولی شناورهای تندرو

از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با نرم افزار طراحی سامانه های لوله کشی در کشتی

آشنایی با نرم افزار طراحی سامانه های لوله کشی در کشتی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد

بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

نقش آنتی اکسیدن ها در ورزش

نقش آنتی اکسیدن ها در ورزش

از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

آموزش شبیه سازی پویا با استفاده از نرم افزار ایویوز

آموزش شبیه سازی پویا با استفاده از نرم افزار ایویوز

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی

بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی

از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با اصول نمونه برداری

آشنایی با اصول نمونه برداری

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸