همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: برگزار شده علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۴ مورد.
آشنایی  مقدماتی با نرم افزار استاتا

آشنایی مقدماتی با نرم افزار استاتا

از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰

آشنایی با فرآیند انجام معاملات در بورس کالا

آشنایی با فرآیند انجام معاملات در بورس کالا

از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰

محاسبات آماری با نرم افزار R

محاسبات آماری با نرم افزار R

از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰

جنگ هیبریدی: چیستی، چرایی و روش های مقابله با آن

جنگ هیبریدی: چیستی، چرایی و روش های مقابله با آن

از ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

مناطق آزاد تجاری/صنعتی و اقتصاد بین الملل

مناطق آزاد تجاری/صنعتی و اقتصاد بین الملل

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

برنامه ریزی راهبردی و طراحی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی و طراحی راهبردی

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

متن شناسی انتقادی روایت های عاشورا

متن شناسی انتقادی روایت های عاشورا

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

آشنایی با روش تحقیق کیفی

آشنایی با روش تحقیق کیفی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹

نقش آنتی اکسیدن ها در ورزش

نقش آنتی اکسیدن ها در ورزش

از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

آموزش شبیه سازی پویا با استفاده از نرم افزار ایویوز

آموزش شبیه سازی پویا با استفاده از نرم افزار ایویوز

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸