دکتر سوسن افروز

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


آشنایی با حلقه C(x)

آشنایی با حلقه C(x)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸