دکتر محمد اسماعیل دوست

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


امنیت سازمانی در فضای سایبری

امنیت سازمانی در فضای سایبری

از ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹