همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۲ مورد.
روش های نوین آبزی پروری در نیوزلند

روش های نوین آبزی پروری در نیوزلند

از ۲۶ مهر ۱۴۰۱ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۱

آموزش نرم افزار  Aquachem

آموزش نرم افزار Aquachem

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

اصول نگارش یافته های علمی

اصول نگارش یافته های علمی

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

Endnote آموزش و کاربرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات علمی

Endnote آموزش و کاربرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات علمی

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

تکنیک های مختلف تهیه مقاطع سلولی و بافت

تکنیک های مختلف تهیه مقاطع سلولی و بافت

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

کار با نرم افزار های پیشگویی ساختار دوم  و سوم پروتئین

کار با نرم افزار های پیشگویی ساختار دوم و سوم پروتئین

از ۲۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۰

معرفی روش ها و تجهیزات مقابله با آلودگی نفت در دریا

معرفی روش ها و تجهیزات مقابله با آلودگی نفت در دریا

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

شبکه‌های عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق

شبکه‌های عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

طراحی و ساخت موتورهای استرلینگ خورشیدی

طراحی و ساخت موتورهای استرلینگ خورشیدی

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

بررسی روشهای استحصال انرژی از امواج دریا

بررسی روشهای استحصال انرژی از امواج دریا

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

آشنایی با سنسورهای ریز الکترو مکانیکی

آشنایی با سنسورهای ریز الکترو مکانیکی

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

کاربرد نرم افزار OPENFOAM در صنایع دریایی  (۸ ساعت)

کاربرد نرم افزار OPENFOAM در صنایع دریایی (۸ ساعت)

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰