همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۹۳ مورد.
شبکه‌های عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق

شبکه‌های عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

طراحی و ساخت موتورهای استرلینگ خورشیدی

طراحی و ساخت موتورهای استرلینگ خورشیدی

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

بررسی روشهای استحصال انرژی از امواج دریا

بررسی روشهای استحصال انرژی از امواج دریا

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

آشنایی با سنسورهای ریز الکترو مکانیکی

آشنایی با سنسورهای ریز الکترو مکانیکی

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

کاربرد نرم افزار OPENFOAM در صنایع دریایی  (۸ ساعت)

کاربرد نرم افزار OPENFOAM در صنایع دریایی (۸ ساعت)

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

استارتاپ چیست و چگونه استارتاپ بزنیم؟

استارتاپ چیست و چگونه استارتاپ بزنیم؟

از ۲۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۰

آشنایی  مقدماتی با نرم افزار استاتا

آشنایی مقدماتی با نرم افزار استاتا

از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰

آشنایی با فرآیند انجام معاملات در بورس کالا

آشنایی با فرآیند انجام معاملات در بورس کالا

از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰

محاسبات آماری با نرم افزار R

محاسبات آماری با نرم افزار R

از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰

جنگ هیبریدی: چیستی، چرایی و روش های مقابله با آن

جنگ هیبریدی: چیستی، چرایی و روش های مقابله با آن

از ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰