همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۲۵ تا ۳۶ مورد از کل ۹۳ مورد.
مناطق آزاد تجاری/صنعتی و اقتصاد بین الملل

مناطق آزاد تجاری/صنعتی و اقتصاد بین الملل

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

برنامه ریزی راهبردی و طراحی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی و طراحی راهبردی

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

متن شناسی انتقادی روایت های عاشورا

متن شناسی انتقادی روایت های عاشورا

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

پردازش تصاویر ماهواره ای در ENVI با تاکید بر زمین شناسی

پردازش تصاویر ماهواره ای در ENVI با تاکید بر زمین شناسی

از ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

نحوه کشت جلبک های میکروسکوپی

نحوه کشت جلبک های میکروسکوپی

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی پیشرفته مدیریت منابع علمی

کارگاه آموزشی پیشرفته مدیریت منابع علمی

از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

آموزش جعبه ابزار سیمبولیک در متلب

آموزش جعبه ابزار سیمبولیک در متلب

از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

امنیت سازمانی در فضای سایبری

امنیت سازمانی در فضای سایبری

از ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با سیستم های مهاربندی در سازه های فراساحلی

آشنایی با سیستم های مهاربندی در سازه های فراساحلی

از ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با روش تحقیق کیفی

آشنایی با روش تحقیق کیفی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹