همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۳۷ تا ۴۸ مورد از کل ۹۳ مورد.
کارگاه آموزش نرم افزار aquachem

کارگاه آموزش نرم افزار aquachem

از ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۹

مقاله نویسی در رشته های منابع طبیعی

مقاله نویسی در رشته های منابع طبیعی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۹

جیره نویسی آبزیان- ۴

جیره نویسی آبزیان- ۴

از ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با اصول محلول سازی در آزمایشگاه

آشنایی با اصول محلول سازی در آزمایشگاه

از ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با نرم افزار  GelAnalyzer جهت سنجش وزن مولکولی باندها

آشنایی با نرم افزار GelAnalyzer جهت سنجش وزن مولکولی باندها

از ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۹

بررسی تکنیک های مختلف هیستوشیمی و کاربرد در علوم زیستی

بررسی تکنیک های مختلف هیستوشیمی و کاربرد در علوم زیستی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی روشهای تحقیق

کارگاه آموزشی روشهای تحقیق

از ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹

آشنایی و طرز کار با انواع میکروسکوپ الکترونی

آشنایی و طرز کار با انواع میکروسکوپ الکترونی

از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی

کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی

از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹