بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی

مکان : کلاس ۳۱۴ دانشکده اقتصاد و مدیریت

تاریخ : از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۷ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۳تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۳) رایگان


تعداد بازدید:۵۷۶