بررسی روش های گوناگون تولید شبکه در دینامیک سیالات محاسباتی

مکان : آزمایشگاه سیمولاتور

تاریخ : از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۸تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۸) رایگان


تعداد بازدید:۴۴۵