آموزش نرم افزار aquachem(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

مکان : دانشکده منابع طبیعی دریا (کلاس ۲۱۱)

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۴تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۴) رایگان


تعداد بازدید:۵۹۵