اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)

مکان : دانشکده منابع طبیعی دریا (کلاس ۲۰۴)

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۲تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۲) رایگان


تعداد بازدید:۵۹۳