ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

مکان : دانشکده منابع طبیعی دریا (کلاس ۲۰۴)

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۱ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۱۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۳تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۳) رایگان


تعداد بازدید:۶۸۱