آموزش جعبه ابزار سیمبولیک در متلب

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۰۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۹ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۹

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : https://el.kmsu.ac.ir/ajas


تعداد بازدید:۳۱۵