نمونه برداری زیست محیطی از محیط های آب، خاک،رسوب؛ آماده سازی نمونه

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۵ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۵

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۴۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت (از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۴تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۰) رایگان

نمونه برداری زیست محیطی  از محیط های آب، خاک،رسوب؛ آماده سازی نمونه

لینک ورود: http://el.kmsu.ac.ir/rmw3

لینک فایل ضبط شده کارگاه: http://el.kmsu.ac.ir/p6lqb4w6meps/

(مشاهده فایل ضبط شده فقط با نرم افزار آدوبی کانکت ویندوز امکان پذیر می باشد. لذا بدین منظور لینک بالا را کپی کرده و در نرم افزار آدوبی کانکت وارد نمایید)


تعداد بازدید:۲۰۰