پردازش تصاویر ماهواره ای در ENVI با تاکید بر زمین شناسی

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۹ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۹

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۴۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت (از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۲تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۰) رایگان

پردازش تصاویر ماهواره ای در ENVI با تاکید بر زمین شناسی

لینک ورود: http://el.kmsu.ac.ir/rmw3

لینک فایل ضبط شده کارگاه: http://el.kmsu.ac.ir/pjhseudurv99/

(مشاهده فایل ضبط شده فقط با نرم افزار آدوبی کانکت ویندوز امکان پذیر می باشد. لذا بدین منظور لینک بالا را کپی کرده و در نرم افزار آدوبی کانکت وارد نمایید)


تعداد بازدید:۲۳۵