متن شناسی انتقادی روایت های عاشورا

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۴ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۰

طول دوره : ۴

ظرفیت کل : ۴۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت (از ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۵تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۰) رایگان

متن شناسی انتقادی روایت های عاشورا

لینک ورود: http://el.kmsu.ac.ir/rmw4/

لینک فایل ضبط شده کارگاه: http://el.kmsu.ac.ir/p8jfmzrpu4rs/

(مشاهده فایل ضبط شده فقط با نرم افزار آدوبی کانکت ویندوز امکان پذیر می باشد. لذا بدین منظور لینک بالا را کپی کرده و در نرم افزار آدوبی کانکت وارد نمایید)


تعداد بازدید:۱۶۱