جنگ هیبریدی: چیستی، چرایی و روش های مقابله با آن

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۸ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۰

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۴۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون هزینه (از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۱تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۰) رایگان

جنگ هیبریدی: چیستی، چرایی و روش های مقابله با آن

لینک ورود: http://el.kmsu.ac.ir/rmw4/

لینک فایل ضبط شده کارگاه: http://el.kmsu.ac.ir/pbm21wdohue9/

(مشاهده فایل ضبط شده فقط با نرم افزار آدوبی کانکت ویندوز امکان پذیر می باشد. لذا بدین منظور لینک بالا را کپی کرده و در نرم افزار آدوبی کانکت وارد نمایید)


تعداد بازدید:۲۴۴