محاسبات آماری با نرم افزار R

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۱ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۷:۵۰

طول دوره : ۴

ظرفیت کل : ۴۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون هزینه (از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۶تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۷:۵۰) رایگان

محاسبات آماری با نرم افزار R

لینک ورود: http://el.kmsu.ac.ir/rmw4/

لینک فایل ضبط شده کارگاه: http://el.kmsu.ac.ir/pa2vzhfilbvf/

(مشاهده فایل ضبط شده فقط با نرم افزار آدوبی کانکت ویندوز امکان پذیر می باشد. لذا بدین منظور لینک بالا را کپی کرده و در نرم افزار آدوبی کانکت وارد نمایید)


تعداد بازدید:۳۰۷