مهندس حسام الدین روانبخش

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد

بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸