دکتر رضا شمسی

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی

آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با سیستم های مهاربندی در سازه های فراساحلی

آشنایی با سیستم های مهاربندی در سازه های فراساحلی

از ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹

بررسی روشهای استحصال انرژی از امواج دریا

بررسی روشهای استحصال انرژی از امواج دریا

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

معرفی روش ها و تجهیزات مقابله با آلودگی نفت در دریا

معرفی روش ها و تجهیزات مقابله با آلودگی نفت در دریا

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰