امیر میلاد شمس

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


آشنایی با فرآیند انجام معاملات در بورس کالا

آشنایی با فرآیند انجام معاملات در بورس کالا

از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰