آشنایی با فرآیند انجام معاملات در بورس کالا

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۶ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۰

طول دوره : ۴

ظرفیت کل : ۴۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون هزینه (از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۸تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۰) رایگان

آشنایی با فرآیند انجام معاملات در بورس کالا

لینک ورود: http://el.kmsu.ac.ir/rmw1/

لینک فایل ضبط شده کارگاه: http://el.kmsu.ac.ir/pdx6st6m5c4b/

(مشاهده فایل ضبط شده فقط با نرم افزار آدوبی کانکت ویندوز امکان پذیر می باشد. لذا بدین منظور لینک بالا را کپی کرده و در نرم افزار آدوبی کانکت وارد نمایید)


تعداد بازدید:۱۷۸