همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: علوم پایه

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۳۷ مورد.
Endnote آموزش و کاربرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات علمی

Endnote آموزش و کاربرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات علمی

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

تکنیک های مختلف تهیه مقاطع سلولی و بافت

تکنیک های مختلف تهیه مقاطع سلولی و بافت

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰

کار با نرم افزار های پیشگویی ساختار دوم  و سوم پروتئین

کار با نرم افزار های پیشگویی ساختار دوم و سوم پروتئین

از ۲۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۰

نحوه کشت جلبک های میکروسکوپی

نحوه کشت جلبک های میکروسکوپی

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی پیشرفته مدیریت منابع علمی

کارگاه آموزشی پیشرفته مدیریت منابع علمی

از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با اصول محلول سازی در آزمایشگاه

آشنایی با اصول محلول سازی در آزمایشگاه

از ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با نرم افزار  GelAnalyzer جهت سنجش وزن مولکولی باندها

آشنایی با نرم افزار GelAnalyzer جهت سنجش وزن مولکولی باندها

از ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۹

بررسی تکنیک های مختلف هیستوشیمی و کاربرد در علوم زیستی

بررسی تکنیک های مختلف هیستوشیمی و کاربرد در علوم زیستی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹