نحوه کشت جلبک های میکروسکوپی

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۳ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۴۰

ظرفیت باقیمانده : ۴

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت (از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۱تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰) رایگان

نحوه کشت جلبک های میکروسکوپی

لینک ورود: http://el.kmsu.ac.ir/rmw2/

لینک فایل ضبط شده کارگاه: http://el.kmsu.ac.ir/p12wfbbso1k4/

(مشاهده فایل ضبط شده فقط با نرم افزار آدوبی کانکت ویندوز امکان پذیر می باشد. لذا بدین منظور لینک بالا را کپی کرده و در نرم افزار آدوبی کانکت وارد نمایید)


تعداد بازدید:۴۲۰