روش آماده سازی و مطالعه مقاطع میکروسکوپی

مکان : آزمایشگاه بافت شناسی (دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۹ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۵تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۵) رایگان


تعداد بازدید:۴۹۰