نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)

مکان : سایت کامپیوتر (دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۱ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۱

طول دوره : ۳ساعت

ظرفیت کل : ۱۲

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۵تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۵) رایگان


تعداد بازدید:۶۸۶