دکتر فواد بوعذار

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


اصول و مراحل پروپوزال نویسی(تحصیلات تکمیلی)

اصول و مراحل پروپوزال نویسی(تحصیلات تکمیلی)

از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)

اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)

کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)

از ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ دی ۱۳۹۸

نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)

نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)

از ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی

از ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹