کارگاه آموزش EndNote و کاربرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات علمی

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۲ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۲

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۲

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/en/


تعداد بازدید:۲۲۹