آشنایی با نرم افزار GelAnalyzer جهت سنجش وزن مولکولی باندها

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۷ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۷

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/gela/


تعداد بازدید:۲۱۲