برنامه ریزی راهبردی و طراحی راهبردی

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۵ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۰

طول دوره : ۴

ظرفیت کل : ۴۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت (از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۷تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۰) رایگان

برنامه ریزی راهبردی و طراحی راهبردی

لینک ورود: http://el.kmsu.ac.ir/rmw4/


تعداد بازدید:۲۱۰