مناطق آزاد تجاری/صنعتی و اقتصاد بین الملل

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک درج شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۱ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۰

طول دوره : ۴

ظرفیت کل : ۴۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون هزینه (از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۶تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۰) رایگان

مناطق آزاد تجاری/صنعتی و اقتصاد بین الملل

لینک ورود: http://el.kmsu.ac.ir/rmw4/


تعداد بازدید:۲۲۷