دکتر فاطمه حسین پور

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آشنایی  مقدماتی با نرم افزار استاتا

آشنایی مقدماتی با نرم افزار استاتا

از ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰