همایش ها و دوره ها


نمایش ۴۶ تا ۵۴ مورد از کل ۶۳ مورد.
آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی

بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی

از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با اصول نمونه برداری

آشنایی با اصول نمونه برداری

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

ریشه یابی اسامی در تاکسونومی جانوری(مقطع کارشناسی )

ریشه یابی اسامی در تاکسونومی جانوری(مقطع کارشناسی )

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)

آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)

اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تکنیک های متنوع مطالعه بافت های مختلف به روش هیستوشیمی

تکنیک های متنوع مطالعه بافت های مختلف به روش هیستوشیمی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آشنایی و نحوه کار با انواع میکروسکوپ های الکترونی

آشنایی و نحوه کار با انواع میکروسکوپ های الکترونی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با کروماتوگرافی گازی(ارشد شیمی دریا)

آشنایی با کروماتوگرافی گازی(ارشد شیمی دریا)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸