اصول و مراحل پروپوزال نویسی(تحصیلات تکمیلی)

مکان : کلاس سمعی بصری شماره ۱۰۵(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۷ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۵تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۵) رایگان


تعداد بازدید:۵۳۶