آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۷ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۷

طول دوره : ۴

ظرفیت کل : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۸

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/dna/


تعداد بازدید:۱۹۷