دکتر سهیلا مطرودی

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA

آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA

از ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹

کار با نرم افزار های پیشگویی ساختار دوم  و سوم پروتئین

کار با نرم افزار های پیشگویی ساختار دوم و سوم پروتئین

از ۲۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۰

کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰