کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۸ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۸

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/anee/


تعداد بازدید:۱۸۷