کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۰

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/adts/


تعداد بازدید:۲۲۳