دکتر آرش لرکی

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


طیف سنجی جذب اتمی (AAS) (ارشد شیمی دریا)

طیف سنجی جذب اتمی (AAS) (ارشد شیمی دریا)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)

آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی

کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی

از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با اصول محلول سازی در آزمایشگاه

آشنایی با اصول محلول سازی در آزمایشگاه

از ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۹