کارگاه آموزشی روشهای تحقیق

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۰

به دلیل تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/art/


تعداد بازدید:۲۵۶