آشنایی با اصول محلول سازی در آزمایشگاه

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۲ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۲

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۳۱

ظرفیت باقیمانده : ۰

به دلیل تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/aams


تعداد بازدید:۲۳۰