کارگاه آموزشی پیشرفته مدیریت منابع علمی

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۲ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۲

طول دوره : ۴

ظرفیت کل : ۳۰

ظرفیت باقیمانده : ۷

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/apmme/


تعداد بازدید:۵۰۶