همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۶۱ تا ۷۲ مورد از کل ۹۳ مورد.
ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

مقاله نویسی

مقاله نویسی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آموزش نرم افزار aquachem(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

آموزش نرم افزار aquachem(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی

آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با نرم افزار MATLAB

آشنایی با نرم افزار MATLAB

از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با حلقه C(x)

آشنایی با حلقه C(x)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

کنترل پایداری طولی شناورهای تندرو

کنترل پایداری طولی شناورهای تندرو

از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با نرم افزار طراحی سامانه های لوله کشی در کشتی

آشنایی با نرم افزار طراحی سامانه های لوله کشی در کشتی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد

بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸