همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۷۳ تا ۸۴ مورد از کل ۹۳ مورد.
نقش آنتی اکسیدن ها در ورزش

نقش آنتی اکسیدن ها در ورزش

از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

آموزش شبیه سازی پویا با استفاده از نرم افزار ایویوز

آموزش شبیه سازی پویا با استفاده از نرم افزار ایویوز

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی

بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی

از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با اصول نمونه برداری

آشنایی با اصول نمونه برداری

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

ریشه یابی اسامی در تاکسونومی جانوری(مقطع کارشناسی )

ریشه یابی اسامی در تاکسونومی جانوری(مقطع کارشناسی )

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)

آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)

اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تکنیک های متنوع مطالعه بافت های مختلف به روش هیستوشیمی

تکنیک های متنوع مطالعه بافت های مختلف به روش هیستوشیمی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آشنایی و نحوه کار با انواع میکروسکوپ های الکترونی

آشنایی و نحوه کار با انواع میکروسکوپ های الکترونی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با کروماتوگرافی گازی(ارشد شیمی دریا)

آشنایی با کروماتوگرافی گازی(ارشد شیمی دریا)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸