همایش ها و دوره ها


نمایش ۳۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۳۱کارگاه آموزشی پیشرفته مدیریت منابع علمی۲۴ آذر ۱۳۹۹۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۲دکتر فواد بوعذارمشاهده
۳۲آموزش جعبه ابزار سیمبولیک در متلب۲۴ آذر ۱۳۹۹۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۹دکتر نسیم آل علیمشاهده
۳۳امنیت سازمانی در فضای سایبری۲۳ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۶دکتر محمد اسماعیل دوستمشاهده
۳۴آشنایی با سیستم های مهاربندی در سازه های فراساحلی۲۲ آذر ۱۳۹۹۲۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۵دکتر رضا شمسیمشاهده
۳۵آشنایی با روش تحقیق کیفی۲۵ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۹مجتبی عباسپورمشاهده
۳۶کار با داده های سری زمانی و پانل در برآورد رگرسیون ها در مطالعات اقتصادی۲۷ آذر ۱۳۹۹۳۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۷دکتر فاطمه حسین پورمشاهده
۳۷کارگاه آموزش نرم افزار aquachem۲۶ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۵دکتر صدیقه بطالبلوییمشاهده
۳۸نمونه برداری زیست محیطی از محیط های آب، خاک،رسوب؛ آماده سازی نمونه۲۵ آذر ۱۳۹۹۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۳دکتر صدیقه بطالبلوییمشاهده
۳۹مقاله نویسی در رشته های منابع طبیعی۲۶ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۴۰جیره نویسی آبزیان- ۴۲۲ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۶دکتر حمید محمدی آزرممشاهده
۴۱آشنایی با اصول محلول سازی در آزمایشگاه۲۷ آذر ۱۳۹۹۲۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۲دکتر آرش لرکیمشاهده
۴۲آشنایی با داده پایگاه antiSMASH (نرم افزار پیشگویی متابولیتهای ثانویه و کلاسترهای ژنی در ژنوم باکتریها)۲۶ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۰دکتر سهیلا مطرودیمشاهده
۴۳آشنایی با نرم افزار GelAnalyzer جهت سنجش وزن مولکولی باندها۲۶ آذر ۱۳۹۹۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۷دکتر محمدعلی سالاری علی آبادیمشاهده
۴۴بررسی تکنیک های مختلف هیستوشیمی و کاربرد در علوم زیستی۲۵ آذر ۱۳۹۹۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۲دکتر رحیم عبدیمشاهده
۴۵کارگاه آموزشی روشهای تحقیق۲۵ آذر ۱۳۹۹۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۰دکتر فواد بوعذارمشاهده
۴۶آشنایی و طرز کار با انواع میکروسکوپ الکترونی۲۴ آذر ۱۳۹۹۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۴دکتر رحیم عبدیمشاهده
۴۷کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی۲۴ آذر ۱۳۹۹۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۰دکتر آرش لرکیمشاهده
۴۸کارگاه آموزش EndNote و کاربرد آن برای تهیه گزارش ها و مقالات علمی۲۳ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۲دکتر محمدعلی سالاری علی آبادیمشاهده
۴۹کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی۲۳ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۸دکتر فواد بوعذارمشاهده
۵۰آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA۲۲ آذر ۱۳۹۹۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۷دکتر سهیلا مطرودیمشاهده
۵۱نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)۳۰ آذر ۱۳۹۸۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۱دکتر فواد بوعذارمشاهده
۵۲کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)۰۳ دی ۱۳۹۸۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۸دکتر فواد بوعذارمشاهده
۵۳جدول داده - ستانده در سطح مناطق و کاربردهای آن ( دو منطقه ای و چند منطقه ای)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۰دکتر فرهاد ترحمیمشاهده
۵۴اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۶دکتر قاسم نجفی کاج آبادمشاهده
۵۵آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)۱۹ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر کمال غانمیمشاهده
۵۶ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر حکیمه امانی پورمشاهده
۵۷کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۵۸اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۵۹کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده
۶۰اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی (ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شیلات)۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آی ناز خدانظریمشاهده